GIA CÔNG ÉP NHỰA

CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

thông tin liên hệ
Ông Akira Ishikawa
Giám đốc Kinh doanh - 0343.950.668

Bà Hoàng Thị Ngọc Mai
Trợ lý Giám đốc - 0346.570.668

-

-

-

Chia sẻ lên:
Nut 746028110

Nut 746028110

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Plastic case
Plastic case
Handle 63-1231 VN
Handle 63-1231 VN
Nut 746028110
Nut 746028110
Body 746027700
Body 746027700
Reel Seat 102
Reel Seat 102
Body 748814701
Body 748814701