GIA CÔNG ÉP NHỰA

CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

thông tin liên hệ
-

Trần Võ Tú Trâm
Giám Đốc Công Ty - 097 747 1999

Đào Ngọc Hùng
GĐ Nhà Máy - 0868 3747 79

Chia sẻ lên:
Over mould RJ plug - CZ02291

Over mould RJ plug - CZ02291

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Over mould RJ plug - CZ02291
Over mould RJ plug - CZ02291