GIA CÔNG ÉP NHỰA

CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

thông tin liên hệ
Ông Akira Ishikawa
Giám đốc Kinh doanh - 0343.950.668

Bà Hoàng Thị Ngọc Mai
Trợ lý Giám đốc - 0346.570.668