GIA CÔNG ÉP NHỰA

CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

thông tin liên hệ
-

Trần Võ Tú Trâm
Giám Đốc Công Ty - 097 747 1999

Đào Ngọc Hùng
GĐ Nhà Máy - 0868 3747 79

Sản phẩm nhựa kỹ thuật

Tay cầm Yellow Box
Tay cầm Yellow Box
Phụ kiện cần câu cá
Phụ kiện cần câu cá
Nhựa xi mạ
Nhựa xi mạ
Yellow box - CZ22001
Yellow box - CZ22001
Nhựa xi mạ
Nhựa xi mạ