GIA CÔNG ÉP NHỰA

CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

thông tin liên hệ
Trần Võ Tú Trâm
GĐ Điều Hành - 0977 471 999

Đào Ngọc Hùng
GD Nhà Máy - 0982 4747 79

-

-

CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

Thiết kế chế tạo khuôn mẫu
Thiết kế chế tạo khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu

GIA CÔNG ÉP NHỰA

Tay cầm Yellow Box
Tay cầm Yellow Box
Phụ kiện cần câu cá
Phụ kiện cần câu cá
Nhựa xi mạ
Nhựa xi mạ
Yellow box - CZ22001
Yellow box - CZ22001
Nhựa xi mạ
Nhựa xi mạ
Bearing 6G8893
Bearing 6G8893
Flat Rope Protection Cover
Flat Rope Protection Cover
Plastic case
Plastic case
Handle 63-1231 VN
Handle 63-1231 VN
Body 746027700
Body 746027700
Reel Seat 102
Reel Seat 102
Body 748814701
Body 748814701
Over mould RJ plug - CZ02291
Over mould RJ plug - CZ02291