GIA CÔNG ÉP NHỰA

CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

thông tin liên hệ
-

Trần Võ Tú Trâm
Giám Đốc Công Ty - 097 747 1999

Đào Ngọc Hùng
GĐ Nhà Máy - 0868 3747 79

CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

Thiết kế chế tạo khuôn mẫu
Thiết kế chế tạo khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu

GIA CÔNG ÉP NHỰA

Tay cầm Yellow Box
Tay cầm Yellow Box
Phụ kiện cần câu cá
Phụ kiện cần câu cá
Nhựa xi mạ
Nhựa xi mạ
Yellow box - CZ22001
Yellow box - CZ22001
Nhựa xi mạ
Nhựa xi mạ
Bearing 6G8893
Bearing 6G8893
Flat Rope Protection Cover
Flat Rope Protection Cover
Plastic case
Plastic case
Handle 63-1231 VN
Handle 63-1231 VN
Body 746027700
Body 746027700
Reel Seat 102
Reel Seat 102
Body 748814701
Body 748814701
Over mould RJ plug - CZ02291
Over mould RJ plug - CZ02291

GIA CÔNG SẢN PHẨM